duminică, 27 aprilie 2014

Înfruntarea jidovilor de Neofit Cavsocalvitiu 1803 Partea a patraAud eu Duhul Sfânt cum strigă prin glasul înţeleptului Sirah şi zice: Cap. 4 Stih 22. "Nu opri cuvântul la vremea mântuiri". Precum voi arăta puţin mai jos, prin multe mărturii, cum că foarte aproape este vremea aceea.
Mai sus la Capitolul al treilea am făgăduit ca să arăt aici în capitolul acesta, când va fi vremea aceea, când se va face o turmă şi un păstor. Căci credem că trei sute de ani au trecut şi din veacul al optulea. Şi Moise zice la a doua Lege 23 Stih 24. "Cele ce ies prin buzele tale să păzeşti să le faci".
Şi însuşi Mântuitorul zice: "N-am venit să stric legea lui Moise, sau din Proroci, ci am venit să împlinesc". Matei Cap. 5 Stih 17.

Înfruntarea jidovilor de Neofit Cavsocalvitiu 1803 Partea a treiaDe vreme ce m-am făgăduit la capitolul de mai sus, ca să vă arăt prin mărturii cum că ereticii se numesc cu numele Iacob, iar pravoslavnicii, se numesc cu numele Israel,
Pentru aceea m-am silit şi eu şi am pus osteneală, ca să scriu aici cu bune mărturii, cum că aşa este, adică ereticii, se numesc Iacob, iar pravoslavnicii se numesc, cei binecuvântaţi, Israel. Ci numai mă rog cititorule, ca să nu-ţi fie greu să asculţi lungimea cuvântului pentru că acest cuvânt nu-ţi este în deşert, că nu numai cu pâine va trăi omul, ci şi cu tot cuvântul lui Dumnezeu.
Să vedem la Cartea întâi a lui Moise, ce se numeşte Geneza 32 Stih 24. Că zice: "şi s-au luptat un om cu Iacob, şi au întrebat omul acela pe Iacob, cum este numele tău, şi au răspuns Iacob la omul acela, şi au zis: numele îmi este Iacob, şi a zis omul acela către Iacob, să nu mai fie numele tău Iacob, ci Israel să fie numele tău, că ai biruit cu Dumnezeu, şi cu oamenii tare vei fi (Facerea 32, 28); au întrebat şi Iacob pe omul acela, cum este numele lui şi au răspuns omul lui Iacob, - pentru ce tu mă întrebi de numele meu şi numele meu este minunat. Şi au numit Iacob numele locului acestuia, vederea lui Dumnezeu, Stih, 36. "or am văzut zice pe Dumnezeu faţă către faţă, şi s-au mântuit sufletul meu".

Înfruntarea jidovilor de Neofit Cavsocalvitiu 1803 Partea a douaFiindcă am adus mărturie la capitolul întâi pe Prorocul Iezechiel,
prin care grăieşte Duhul Sfânt de zice: Iezechiel Cap. 20 Stih 25. "Şi eu am dat lor porunci, şi dreptăţi întru care nu vor trăi, şi voi pângări pe ei întru obiceiurile lor." Această prorocire est lucru minunat că Dumnezeu este aşa de Sfânt şi milostiv şi voieşte ca toţi oamenii să se mântuiască, şi pe toţi îi cheamă către cunoştinţă, şi zice: "Veniţi către mine toţi cei osteniţi, şi împovăraţi şi eu vă voi odihni pe voi", Matei Cap. 11 Stih 28. Şi mai vârtos că prin însuşi proorocul acela, adică prin Iezechiel Cap. 33 Stih 12 zice: "Nu voesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă păcătosul din calea sa cea rea, şi să fie viu." La fel şi înţeleptul Solomon zice la înţelepciunea sa, Cap. 1 Stih 13. "Că Dumnezeu n-au făcut moarte, nici se bucură Dumnezeu de pieirea celor vii: cum dară se poate să zică Dumnezeu "că nu am dat lor porunci bune ", şi altele?

Înfruntarea jidovilor de Neofit Cavsocalvitiu 1803 Partea intaide Neofit Cavsocalvitiu 1803
9
Prefaţa traducătorului
9
Din întâmplare mi-a căzut în mână această lucrare scrisă cu slove chirilice la 1803, de călugărul Neofit Cavsocalviţiu, fost popă jidovesc - rabin - până la vârsta de 38 de ani, când s-a creştinat.
Mai mult impresionat de vechimea ei -133 de ani - şi a titlului foarte sugestiv "Înfruntarea jidovilor", m-am hotărât s-o cercetez, fiind vorba de ovrei, "iubiţii" noştri jidovi de astăzi, pe care, acum bucurându-se de toate drepturile civile şi politice şi aşezaţi temeinic, în număr covârşitor de peste două milioane, pe umerii sărmanilor noştri români, pe zi ce trece îi simţim tot mai apăsători .
Trebuie să mărturisesc, că această carte scrisă într-o vreme când nici vorbă nu putea fi de antisemitism în ţara noastră, deoarece odinioară jidovii lipseau aproape cu totul şi numai la 1839, în timpul domnitorului moldovean de tristă memorie Mihail Sturza, îşi fac apariţia în număr mai mare - trebuie să mărturisesc, zic, că citind conţinutul acestei cărţi, am rămas profund impresionat; şi se va putea oricine convinge cercetând-o, fie creştin, fie jidov chiar, că aici este un adevărat izvor dătător de viaţă un balsam întăritor spiritual, o nepreţuită comoară sufletească, ce n-ar trebui să lipsească din casa nici unui creştin, nici unui om dornic de a cunoaşte adevărul cel adevărat, spre a-i servi lui drept îndrumar şi călăuză în viaţă.

ÎNFRUNTÂND DIAVOLUL ŞI VRĂJITORIA-Arhim. Vassilios Bacoiannis 3Satanism Magie „albă" O vrăjitoare în banca acuzaţilor
Magie neagră De la magia neagră la Hristos Arme împotriva magiei Cine este afectat de magie? Nu puteţi sluji la doi stăpâni


45


Doreen Irvine s-a născut în 1939 într-un cartier sărac din Londra.[1] A fost crescută într-un mediu sărac. Când încă nu împlinise nici 15 ani, a fost determinată să se prostitueze, apoi să se drogheze, acestea fiind exact calificativele nece-sare pentru a intra în satanism. Şi, într-adevăr, răul nu a întârziat să apară. Curând a fost iniţiată. Cum s­au întâmplat toate acestea, ne spune chiar ea în cartea De la vrăjitorie la Hristos.
Primul pas

ÎNFRUNTÂND DIAVOLUL ŞI VRĂJITORIA-Arhim. Vassilios Bacoiannis 2Diavolul Posedare sau Boală mentală? Stăpânitorul acestei lumi
Invitaţie la diavol Arme împotriva diavolului Exorcismul


27


Cea mai bună dovadă a existenţei diavolului este persoana demonizată. Pentru oricine nu crede în existenţa diavolului, noi afirmăm: „Veniţi şi vedeţi. Veniţi şi vedeţi diavolul viu înlăuntrul persoanei demonizate".
Suferinţă
Posedaţii (atunci când îi apucă convulsiile) devin de nerecunoscut: faţa li se schimonoseşte, capul li se suceşte, gura li se cască larg. Limba le iese afară, iar victimele urlă. Este într-adevăr o privelişte îngrozitoare.
Aflat în această stare, un demonizat este capabil de a vă descoperi toate „isprăvile" [adică păcatele]. Şi nu la modul general şi vag, ci exact, cu detalii. Fără a vă cunoaşte, el vă poate spune, de exemplu, numele pe care-l purtaţi, unde eraţi şi ce făceaţi cu o seară în urmă şi cu cine eraţi. (E demn de luat în seamă faptul că, dacă v- aţi spovedit unui preot, demonizatul nu mai este capabil să facă aceasta.)[1]
Întrebări
    Cum ajung să vă cunoască secretele?
    Din ce pricină păcatele spovedite nu pot fi văzute?

ÎNFRUNTÂND DIAVOLUL ŞI VRĂJITORIA-Arhim. Vassilios Bacoiannis 1Traducere de Ştefan Francisc Voronca
Carte tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte GALACTION, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului
Editura Cartea Ortodoxă
Editura Egumenija
Galaţi 2004


Arhim. Vassilios Bacoiannis ÎNFRUNTÂND DIAVOLUL ŞI VRĂJITORIA


Distribuţie: SC Egumeniţa SRL O.P. 3 '
C.P. 301 800730 Galaţi tel/fax: 0236-326.730 e-mail: bunavestire@geniusnet.ro www.egumenita.ro
Un proverb grecesc zice că: Diavolul are multe picioare. El o poate lua pe multe căi, dintre care unele sunt foarte dureroase. De aceea, este cât se poate de capabil să te prindă în orice moment.
Mediumi, ocultism, astrologie ş.a.m.d. sunt căi pe care diavolul calcă.
Cum şi de ce, vom încerca să aflăm acum.


Visele Superstiţiile „Deochiul" Astrologia Ghicitorii şi vizionarii Minunile


Să credem oare în vise? Dacă aveţi un vis care vă spune că vi se va întâmpla ceva rău, oare îl veţi lua în serios sau nu-i veţi da nici o atenţie?
Există vise omeneşti, vise drăceşti şi vise trimise de Dumnezeu. Singurele vise adevărate sunt cele trimise de Dumnezeu.
Săracul la firimituri visează, zice un proverb grecesc. Ce înseamnă acest lucru? Ei bine, înseamnă că ceea ce săracul are în minte (în acest caz, hrana), acelaşi lucru vede şi în vise. Cu alte cuvinte, orice avem în minte, orice ne deranjează în subconştient se poate transforma în vis. În cartea ei - Introspecţia, Karen Horney, psihiatru de renume internaţional afirmă că visele sunt glasul aspiraţiilor noastre.
Diavolul sădeşte tot felul de gânduri în minţile noastre. În această lucrare, cel rău nu se limitează numai la perioada când noi suntem treji, ci continuă şi atunci când suntem adormiţi de-a binelea. Astfel este foarte posibil ca noi să vedem în visele noastre lucruri care vin chiar de la vrăjmaş.
Este firesc ca, prin visele noastre, vrăjmaşul să încerce să ne facă rău, să ne îngrozească, să ne ameninţe şi aşa mai departe. Din acest motiv, noi Îi cerem Domnului în fiecare seară să ne dea somn uşor şi de toată nălucirea Satanei nestrămutat.[1]

vineri, 25 aprilie 2014

Rod Dreher, scriitor din Philadelphia- De la romano-catolicism la Ortodoxie

Rod Dreher, scriitor din Philadelphia- De la romano-catolicism la Ortodoxie

 

Am venit la ortodoxie in 2006 un om frant. Am fost un practicant sincer si un romano-catolic convins multi ani la rand dar credinta mea a fost zguduita in mare parte de ceea ce am descoperit lucrand ca reporter si investigand scandalul legat de abuzul sexual. Presupunerea mea dintotdeauna a fost ca ale mele convingeri teologice mi-ar proteja miezul credintei de orice incercare dar informatiile pe care le aveam si care ma chinuiau mi-au diminuat puterea de a crede in pretentiile de adevar ecleziale ale Bisericii Romane. Pentru sotia mea si pentru mine Protestantismul nu era o optiune, dat fiind ceea ce cunosteam despre istoria bisericii si date fiind convingerile noastre despre teologia sacramentala. Ne-a mai ramas Ortodoxia ca singur liman la care putem trage in urma furtunii ce ameninta sa ne darame credinta.

John Lincoln Downie: un american devenit Creştin Ortodox

John Lincoln Downie: un american devenit Creştin Ortodox


John Lincoln Downie s-a născut în Beaverfalls, Pennsylvania, în anul 1971. După studiile efectuate la Geneva College, în cadrul Facultăţii de Biologie şi Filosofie (1989-1992) şi o perioadă de intense căutări spirituale s-a convertit la Ortodoxie.
A vieţuit în Sfântul Munte Athos la mânăstirea Cutlumuş vreme de doi ani (1999-2001). A venit apoi în România, unde a studiat la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universităţii din Bucureşti (2001-2006), devenind masterand în Teologie Biblică în cadrul aceleiaşi Facultăţi din 2006.
Lucrarea sa de licenţă a tratat despre „Raţiunile lucrurilor create potrivit Părintelui Dumitru Stăniloae”.
- Domnule John Lincoln Downie, ce ne puteţi spune despre copilăria şi religia în care aţi crescut?

Paul Fotiou, un rabin care s-a convertit la Ortodoxie

Paul Fotiou, un rabin care s-a convertit la Ortodoxie

Printre numeroșii oameni convertiți la ortodoxie se numără și rabinul evreu Paul Fotiou din comunitatea evreiască din Arta, Grecia, care s-a convertit de la iudaism și a fost botezat ortodox împreună cu familia sa. Arhimandritul Nektarios Ziompolas scrie următoarele despre Paul Fotio:

„Am ajuns să-l cunosc pe Paul Fotiou întâlnindu-l în diverse locuri și biserici sfinte din Atena unde predica și l-am auzit discutând deseori despre cum s-a convertit de la iudaism la ortodoxie. Îl ascultam cu înfiorare și emoție și aveam mereu întrebări pentru el. Trăia cu intensitate viața sacramentală a Bisericii. Fața și personalitatea sa impuneau respect, aproape că mirosea” a tămâie. Voi povesti un moment anume legat de Paul Fotiou la care am fost și eu martor. Din câte îmi amintesc, s-a petrecut între 1960 și 1962 la Atena.

Mărturia unui fost penticostal convertit la Ortodoxie

Mărturia unui fost penticostal convertit la Ortodoxie

Ioan şi Ioana sunt doi tineri căsătoriţi care după multe căutări, întâlniri şi lecturi au descoperit adevărul Ortodoxiei şi s-au botezat în preajma Sărbătorii Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul a anului 2011 la Mănăstirea Putna. I-am rugat să ne împărtăşească puţin din călătoria lor duhovnicească.

M-am născut într-o familie numeroasă de penticostali. Părinţii mei sunt foarte râvnitori şi de nezdruncinat în credinţa lor. Însă eu dintotdeauna am simţit că ceva nu este în regulă cu credinţa aceasta. Acest sentiment a evoluat până când în urmă cu doi ani s-a umplut paharul. Mă aflam la Viena şi mi-am zis că nu mai calc în veci la ei. Am simţit aşa, pur şi simplu, o presiune încât am zis că dacă mai merg mă autodistrug. Uitându-mă în urmă îmi dau seama că Dumnezeu a pregătit calea pentru ca eu şi soţia mea să ajungem la Ortodoxie.

sâmbătă, 19 aprilie 2014

BIBLIA ESTE TOTUŞI ADEVARATA DE PETRU POPOVICI fragmente 4Timp de 70 de ani poporul evreu şi-a ispăşit vina păcatelor în robia Babilonului, aşa cum le proorocise Ieremia. După împlinirea celor 70 de ani, Dumnezeu a schimbat cursul istoriei, aşa cum nu se aşteptau ei, Babilonul e cucerit de Cir, care proclamă eliberarea prinşilor de război şi întoarcerea lor acasă.
În cartea proorocului Isaia cap.45 v.1 citim: "Aşa vorbeşte Domnul către unsul Său, către Cir, pe care-l ţine de mână, ca să doboare neamurile înaintea lui, şi să dezlege brâul împăraţilor, să-i deschidă porţile, ca să nu se mai închidă".
În secolul al XIX-lea, arheologul amator Hormuzd Rassam a găsit o parte din analele lui Cir. Ele sunt scrise pe un cilindru cu şase feţe. Cilindrul e din lut şi scrierea datează din anul 536 î.d.Cr. Aici avem descrisă cucerirea Babilonului, eliberarea captivilor spre a se întoarce fiecare în ţara sa, precum şi repatrierea anumitor comori jefuite de babiloneni de la templele altor popoare. Documentul este numit „Cilindrul lui Cir" şi se află în Muzeul Britanic. Conţinutul acestui document are o deosebită importanţă pentru confirmarea adevărului biblic.
Cir s-a născut în anul 590 î.d.Cr. El a fost un descendent din dinastia Ahemenzilor, iar la domnie a ajuns în anul 558 î.d.Cr. În timp de 10 ani, el a cucerit Media, a prins pe Astiage şi l­a dus în captivitate, dar nu l-a omorât, ci i-a dat o reşedinţă frumoasă, princiară pentru tot restul zilelor. În 546 a luat cetatea Arbela pe Tigru şi ţara Iş. Apoi a bătut pe Cresus, împăratul Lidiei şi a ajuns până la Marea Egee.

BIBLIA ESTE TOTUŞI ADEVARATA DE PETRU POPOVICI fragmente 3Dinastia lui Omri se termină cu Ioram fiul lui Ahab, care este omorât de Iehu, unul din căpeteniile sale. El primise ungerea de împărat din partea unui trimis al lui Elisei (2 împăraţi 9 şi 10). Astfel el începe o nouă dinastie care va da cinci împăraţi peste Israel între anii 842 şi 745 î.d.Cr.
Iehu este singurul împărat din Israel şi Iuda a cărui pictură o avem astăzi. Salmanaser al III- lea domnea peste Asiria la urcarea pe tron a lui Iehu. Se pare că fără lupte, Iehu a consimţit să plătească tribut Asiriei.
Spre a reda biruinţele celei de a 31 expediţie militară a sa, Salmanaser a ridicat Obeliscul negru la Kala (Nimrud). Obeliscul este tăiat din marmoră neagră. Are o înălţime de 1,89 m, lăţimea celor patru feţe la vârf este de 0,457 m, iar la bază de 0,609 m. Jumătatea de sus are cinci rânduri de scene şi inscripţii. Jumătatea de jos este numai cu inscripţii. În total pe obelisc se află 210 rânduri scrise. Azi el se găseşte în Muzeul Britanic sub nr. 98.

vineri, 18 aprilie 2014

BIBLIA ESTE TOTUŞI ADEVARATA DE PETRU POPOVICI fragmente 2În Exodul 1:8 citim: "Peste Egipt s-a ridicat un nou înpărat, care nu cunoscuse pe Iosif," iar în v.11 "Şi au pus peste ei isprăvnicei ca să-i asuprească prin munci grele".
Împăraţii hicşoşi au stăpânit Egiptul între secolele XVIII şi XVI. Ei au dat două dinastii: pe a XV-a şi a XVI-a. Ei au avut capitala la Avaris. Egiptul de sus, înspre izvoarele Nilului, era condus de prinţi egipteni, care au fost tributari hicşoşilor. Ei aveau capitala la Teba. Unul dintre aceştia, Kamose s-a răsculat împotriva lui Apopi al III-lea şi a cucerit Egiptul, lăsându-i doar capitala Avaris. Urmaşul lui Kamose, Ahmose I, întemeietorul dinastiei a XVIII i-a izgonit pe hicşoşi din Egipt. Această dinastie era hamită şi ura pe semiţi. Ea avea ca moto: "Egiptul pentru egipteni". Duşmănia împotriva hicşoşilor s-a răsfrânt asupra evreilor care au primit favoruri de la hicşoşi şi asupra tuturor străinilor.

BIBLIA ESTE TOTUŞI ADEVARATA DE PETRU POPOVICI fragmenteArheologia este ştiinţa care se ocupă cu studierea trecutului istoric al omenirii, pe baza rămăşiţelor materiale ale vechilor culturi scoase la suprafaţă prin săpături. Nu numai inscripţiile, ci chiar şi cioburile au grai pentru arheologi. Ele spun cărei civilizaţii aparţineau.
Biblia e o carte foarte veche. Întrucât ştiinţa aceasta studiază trecutul, voi chema arheologia să depună mărturie dacă Biblia este adevărată sau nu.
Arheologia dă grai pietrelor. Domnul Iisus spunea odată duşmanilor Săi, care îi cereau să oprească pe copiii ce cântau laude: "Dacă aceştia vor tăcea, pietrele vor striga" (Luca 19:40). Azi, fiindcă mulţi au încetat de a-L slăvi pe Hristos, iar unii chiar dacă îi cântă laude cu buzele, îl tăgăduesc prin traiul lor păcătos, există pietre care îl mărturisesc, care îl proslăvesc pe Dumnezeu. Da, există pietre care vorbesc despre El şi Cuvântul Lui, mai puternic decât cei mai talentaţi predicatori.
Dovezile pe care le dă arheologia cu privire la Biblie sunt foarte multe. Credeţi-mă, eu personal am rămas uimit de mulţimea lor, când am cercetat îndeaproape acest domeniu. Vă mărturisesc că pentru mine este folositor studiul acesta şi sper că va fi la fel pentru toţi cititorii.

Calugarul budist care s-a intors din moarte schimbat intr-un om nou
                       Calugarul budist care s-a intors din moarte schimbat intr-un om nou

Athet Pyan Shinthaw Paulu  sau " Paul  care a revenit la viață  "

Introducere


Istorioara care urmează este pur și simplu o traducere a unei mărturii inregistrate, despre un om cu o poveste care i-a schimbat viata . Aceasta nu este un interviu sau o biografie , ci pur și simplu sunt cuvintele omului însuși . Persoanele reacționează în moduri diferite atunci când aud povestea asta . Unele persoane cred , altele sunt sceptice ; unii isi  bat joc și o  ridiculizeaza iar alții au fost chiar plini de furie și mânie , convinsi că aceste cuvinte sunt aiurelile unui om nebun sau o înșelăciune elaborata . Unii creștini s-au opus povestii pur și simplu pentru că evenimentele  miraculoase descrise aici nu se potrivesc imaginii lor slabe a Dumnezeului Atotputernic .

miercuri, 9 aprilie 2014

HRONOGRAF Partea 1             Intru Slava Sfintei şi Celei de o Fiinţă şi de Viaţă
Făcătoarei şi nedespărţitei Treimi,
a Tatălui şi a Fiului şi a Sfîntului Duh
s-a tipărit acest
       ADICĂ NUMĂRARE DE ANI în zilele bine credinciosului domn Mihail Grigoriu Sturza
Voievod.
Cu blagoslovenia Prea Sfinţiei Sale Veniamin Mitropolitul
Sucevei si Moldovei.Prin osîrdia prea cuvioşiei sale, Mardarie, Arhimandritul şi stareţul Sfintei Monastiri Neamţul şi Secul.În Tipografia Sfintei Monastiri Neamţul,la anul 1837, aprilie 14.
Hronograful a fost scris de Caldei, pe vremea lui Avraam, la anul 3500 de la Facerea lumii. In anul 1000 după Hristos, istoricul Gheorghe Chedrinul în Constantinopol îl traduce în limba greacă; apoi St'. Dimitrie al Rostovului îl traduce în limba rusă; a fost copiat apoi la laşi în anul 1591, publicat în Veneţia la anul 1691. în anul 1 821 îl foloseşte Goethe în Germania. In anul 1837 este tradus în limba chirilică de mitropolitul Veniamin Costache; după 155 ani apare îri limba română, la Editura Pelerinul Român, la Oradea, în anul 1992 ediţia I, iar acum în anul 2005 ediţia a 2-a .
EDIŢIA A II-a EDITAT DE MĂNĂSTIREA „PORTĂRIŢA",
Acest Hronograf sau numărare de ani s-a scris de către caldei pe vremea lui Avraam, la anul 3500 după zidirea lumii. Prin urmare este cea mai veche carte din lume. Din anul 3500 pînă la lisus Hristos sunt 2008 ani, iar de la lisus Hristos pînă la noi sunt 2005 ani, adunaţi fac 4013 ani de circulaţie a HRONOGRAFULUI. Moise a scris primele 5 Cărţi: Facerea, Ieşirea, Levitic, Numeri şi Deuteronom la anul 4108 după zidirea lumii. Lumea s-a folosit 4108 numai de Sfînta Tradiţie, din gură în gură. Vechiul Testament este scris de 3405 ani. Din anul 4108 pînă în 2005 sunt 3405 ani.

Cele 70 de saptamani profetite de Daniel - de Fericitul IeronimCele 70 de saptamani profetite de Daniel - de Fericitul Ieronim

" Șaptezeci de săptămâni sunt scurtate asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte , ca abaterea poate fi terminata , și păcatul ar putea avea un sfarsit , și nelegiuirea sa fie eliminata , iar dreptatea veșnică poate fi exercitată , și  viziunea și profeția pot fi îndeplinite pentru că Sfântul sfinților va fi uns . Să știi dar, și să iei act de faptul că de la darea de cuvânt a construirii Ierusalimului din nou , pana la Hristos prințul ,  vor trece șapte săptămâni și șaizeci și două săptămâni , și  strada va fi construita din nou , și zidurile , în vremuri dureroase. Și după șaizeci și două de săptămâni Hristos va fi ucis , și ( cei care-L vor refuza ) nu vor fi ai lui . Și un popor , cu liderul lor care va veni , vor nimici cetatea și sfântul Locaș .Si sfârșitul acestora trebuie să fie devastarea , și după sfârșitul războiului  va fi pustiirea aratata.Si El va face un legământ trainic cu mulți într-o săptămână ; și în mijlocul săptămânii , atât victima cat și sacrificiul vor cadea . Și acolo va fi în Templu urâciunea pustiirii , și pustiirea va continua pînă la împlinirea  sfârșitului . " - Daniel 9:24-27
Saptezeci de saptamani sunt hotarate pentru poporul tau si pentru cetatea ta cea sfanta pana ce faradelegea va trece peste margini si se va pecetlui pacatul si se va ispasi nelegiuirea, pana ce dreptatea cea vesnica va veni, vedenia si proorocia se vor pecetlui si se va unge Sfantul Sfintilor.
25. Sa stii si sa intelegi ca de la iesirea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului si pana la Cel-Uns - Cel-Vestit - sunt sapte saptamani si saizeci si doua de saptamani; si din nou vor fi zidite pietele si zidul din afara, in vremuri de stramtorare.
26. Iar dupa cele saizeci si doua de saptamani, Cel-Uns va pieri fara sa se gaseasca vreo vina in El, iar poporul unui domn va veni si va darama cetatea si templul. Si sfarsitul cetatii va veni prin potopul maniei lui Dumnezeu si pana la capat va fi razboi - prapadul cel hotarat.
27. Si El va incheia un legamant cu multi intr-o saptamana, iar la mijlocul saptamanii va inceta jertfa si prinosul si in templu va fi uraciunea pustiirii, pana cand pedeapsa nimicirii cea hotarata se va varsa peste locul pustiirii”.

Sfantul Porfirie il cearta cu dragoste pe Parintele Paisie Aghioritul!Sfantul Porfirie il cearta cu dragoste pe Parintele Paisie Aghioritul!

Când citesc biografiile și scrierile anumitor Sfinti Bătrâni ai zilelor noastre, cel putin una dintre profetii va avea ,în mod inevitabil, legatura cu evenimentele de la sfârșitul timpului . Aceste " profeții ", au apărut mai ales în timpurile moderne in timpul perioadelor de anxietate mare pentru creștinii ortodocși - în țările slave , in timpul ascensiunii comunismului și în Grecia, mai ales incepand cu anii 1970 și acum odata cu apropierea începutului celui de al doilea mileniu . O mare parte din acestea provin din creșterea propagandei eshatologice a occidentului care a infiltrat Grecia cu tot felul de traduceri ( în 1970 The Late, Great Planet Earth a lui Hal Lindsey a fost publicata ca urmare a războiului de șase zile din Orientul Mijlociu, care a declanșat o serie de scrieri escatologice în vest ) , si traducerea în limba greacă a falselor antisemite Protocoale ale Înțelepților Sionului de către un politician grec , în anii 1980 . Fascinati de aceste scrieri , gânditorii creștini ortodocși au început să se uite în propria lor tradiție pentru a aplica aceste pareri aparent convingătoare ca in curând va avea loc a doua venire a lui Hristos si pentru a-si face propriile lor pareri si teorii. Din păcate, mulți dintre Sfintii bătrâni ai noștri si Sfinți ai zilelornoastre au fost influențati de aceste scrieri și tradiții , punandu-i in confuzie pe multi . Eu personal cred că acest lucru sa datorat din cauza simplitatii inimii lor , din moment ce aceste scrieri neo-eschatologice și conspirative nu par să se conformeze cu aspectele eshatologiei ortodoxe . Acest lucru nu ar trebui în nici un caz sa influenteze autenticitatea sau sfintenia vreunui Batran Sfânt , din moment ce nimeni nu este infailibil și Dumnezeu ar putea avea motive sale pentru care ar permite astfel de lucruri .

Din scrierile Parintilor Apostolici-Herma Pastorul-Partea a treiaPILDA I
1. El mi-a zis :
— Ştiţi că voi, robii lui Dumnezeu, locuiţi în ţară străină ; că ce­tatea voastră este departe de cetatea aceasta ; iar dacă voi cunoaş­teţi cetatea voastră, în care aveţi să locuiţi, pentru ce agonisiţi aici ogoare, lucruri scumpe, clădiri, case nefolositoare ? 2. Cel care îşi agoniseşte acestea în cetatea de aici nu aşteaptă să se întoarcă în cetatea lui. 3. Om fără de minte, nestatornic şi ticălos, nu înţelegi că toate aceste bogăţii sînt străine şi sub stăpînirea altuia ? Domnul ce­tăţii îţi va spune : «Nu vreaij să locuieşti în cetatea Mea! Ieşi din cetatea aceasta, că nu păzeşti legile Mele !». 4. Tu, dar, care ai ogoare, case şi alte multe bogăţii, cînd vei fi scos din ele de Domnul, ce vei face cu ogorul tău, cu casa ta şi cu toate celelalte cîte ţi-ai pregătit ? Că pe bună dreptate îţi va spune Domnul ţării: 5. «Sau păzeşti legile Mele sau ieşi din ţara Mea !». Ce ai să faci, dar, cînd tu ai lege în cetatea ta ? Din pricina ogoarelor tale şi a celeilalte averi îţi vel tăgădui oare cu totul legea ta şi vei merge după legea cetăţii de aici ? 6. Ia aminte să nu-ţi fie păgubitoare tăgăduirea legii tale ; că dacă vei vrea să te întorci în cetatea ta, nu vei fi primit, pentru că ai tăgăduit legea cetăţii tale şi vei fi izgonit din ea. Ia, dar, aminte tu! Pentru că locuieşti într-o ţară străină, nu-ţi agonisi nimic mai mult decît atît cît îţi este de nevoie; şi fii gata; ca atunci cînd stă­pînul acestei cetăţi va vrea să te izgonească din ea, pentru că te-ai împotrivit legii lui, să ieşi din cetatea lui, să te duci în cetatea ta şi să trăieşti netulburat potrivit legii tale, bucurîndu-te. 7. Luaţi, dar, aminte, voi care slujiţi Domnului şi-L aveţi în inimă! Lucraţi lucru­rile lui Dumnezeu, «aducîndu-vă aminte de poruncile Lui» [1] şi de fă­găduielile pe care le-a făcut şi credeţi în iEl că le va împlini, dacă


sînt păzite poruncile Lui.

Din scrierile Parintilor Apostolici-Herma Pastorul-Partea a douaPORUNCA I 26
1. Mai întîi de toate, crede că este un singur Dumnezeu, Care a creat pe toate şi le-a întocmit [1], Care a adus pe toate de la nefiinţă la fiinţă[2], Care cuprinde pe toate, dar numai El e necuprins. 2. Crede în El şi teme-te de El; temîndu-te, să te înfrînezi. Păzeşte acestea şi vei arunca toată răutatea din tine ; dacă vei păzi porunca aceasta, vei îmbrăca toată virtutea dreptăţii şi vei trăi în Dumnezeu.
P O R U N C A I I
1. Păstorul mi-a spus :
— Păstrează-te nevinovat şi fii fără de răutate şi vei fi ca pruncii, care nu cunosc păcatul, care distruge viaţa oamenilor. 2. Mai întîi nu vorbi de rău pe nimeni, nici nu asculta cu plăcere pe cel ce vorbeşte de rău ; altminteri şi tu, cel ce auzi, vei fi vinovat de păcatul celui ce vorbeşte de rău, de crezi în vorbitul de rău, pe care îl auzi; că, dacă îl crezi, vei avea şi tu însuţi ceva împotriva fratelui tău şi aşa vei fi părtaş la păcatul celui ce vorbeşte de rău. 3. Rea este defăi­marea ; este un demon neastîmpărat, nu-i niciodată iubitor de pace, ci îi plac totdeauna desbinările. Fereşte-te, dar, de acest păcat şi vei avea totdeauna pace cu toţi. 4. îmbracă bună-cuviinţa; în ea nu-i vreo piedică rea, ci toate sînt netede şi vesele. Fă binele ; şi din cîştigul pe care ţi 1-a dat Dumnezeu de pe urma muncii tale, dă tuturor celor lip­siţi, fără deosebire; nu te întreba cui să dai şi cui să nu dai. Dă tutu­ror, că Dumnezeu vrea să se dea tuturor din darurile Sale. 5. Cei care primesc vor da cuvînt înaintea lui Dumnezeu, pentru ce au primit şi
cu ce scop; cei care au primit, fiind strîmtoraţi, nu vor fi judecaţi, dar vor fi pedepsiţi cei care au primit prin înşelăciune. 6. Cel care dă este nevinovat, că a primit de la Domnul porunca de a împlini această slujire, că a împlinit-o fără deosebire, fără să cerceteze cui să dea şi cui să nu dea. Slujirea aceasta, îndeplinită fără deosebire, este plină de slavă înaintea lui Dumnezeu. Aşadar cel care face aşa aceas­tă slujire, fără deosebire, va trăi în Dumnezeu. 7. Păzeşte dar porunca aceasta, după cum ţi-am spus, ca pocăinţa ta şi a casei tale să fie găsită sinceră, curată, fără răutate şi nepătată.

Din scrierilor Parintilor Apostolici-Herma Pastorul-Prima parteVEDENIA I 1
1. Cel care m-a crescut[1] m-a vîndut în Roma unei oarecare Roda. După mulţi ani, am revăzut-o şi am început s-o iubesc ca pe o soră.
2.   Mai tîrziu am văzut-o scăldîndu-se în rîul Tibru ; i-am dat mîna şi am scos-o din rîu. Văzînd frumuseţea ei, mă socoteam în inima mea zi cînd : «Ce fericit aş fi, dacă aş avea o femeie ca aceasta şi frumoasă şi cu bune purtări!». Numai la aceasta mă gîndeam, la nimic altceva.
3.   După cîtăva vreme, pe cînd mă duceam la Cume şi slăveam făptu­rile lui Dumnezeu, că sînt mari, frumoase şi puternice, am adormit mergînd pe drum. Şi un duh m-a luat şi m-a dus pe un drum ane­voios, pe care om nu putea merge ; locul era prăpăstios şi rupt de ape. După ce am trecut rîul, care era acolo, am ajuns într-o cîmpie ; am îngenunchiat şi am început să mă rog lui Dumnezeu şi să-mi mărturi­sesc păcatele. 4. Pe cînd mă rugam, s-a deschis cerul şi am văzut pe femeia aceea pe care o poftisem ; ea m-a salutat din cer, zicîndu-mi:
    «Herma, salutare !»
5.   Uitîndu-mă la ea, i-am zis :
   Doamnă, ce faci tu aici ?
Ea mi-a răspuns :
   Am fost înălţată la cer[2], ca să vădesc Domnului păcatele tale.
6.   Şi i-am spus ei:
   Acum tu eşti acuzatoarea mea ?
   Nu ! mi-a răspuns ea ; dar ascultă cuvintele pe care ţi le voi spune. Dumnezeu, «Cel ce locuieşte în ceruri»[3]; Cel ce a zidit din nefiinţă cele ce sînt, «Cel ce le-a înmulţit şi le-a crescut» [4] pentru Bise­rica Lui cea sfîntă, este mîniat pe tine, că ai păcătuit faţă de mine.
7.   Răspunzîndu-i, i-am zis :
   Am păcătuit fată de tine ? în ce loc sau cînd ti-am grăit vreun cuvînt urît ? Nu te-am socotit totdeauna ca pe o zeiţă ? Nu te-am respectat totdeauna ca pe o soră ? Pentru ce minţi, femeie, acuzîndu- mă de aceste fapte rele şi necurate ?
8.   Ea a rîs şi mi-a zis :

luni, 7 aprilie 2014

Profetiile lui Agatanghel in romaneste -ultima parteCapul al 10-lea
La Crivat pe movila inalta s-au aratat trei focuri.Si iata am vazut ca intre dansele batea tare razboi spre afanisirea(distrugerea)unui turburatoriu .Si iata auziam aceste urmatoare cuvinte in limba latineasca .Multe vreadnice de minune trebuie a videa ,dar ceale de mainainte a pofti a intinde nu se poate,de vei pofti a avea folos sau a dobandi.