marți, 1 noiembrie 2016

APOCALIPSA

Descoperirea lui Iisus Hristos...

De la prorocul Baruh/Varuh citire :

36. Acesta este Dumnezeul nostru, şi nu se va adaoge altul 
spre Dânsul. 

37. Aflat-au toată calea ştiinţei, şi o au dat lui Iacov
 ,slugii sale, şi lui Israil ,celui iubit de Dânsul. 

38. După aceasta ,pre pământ S'au arătat, 
şi cu oamenii împreună au lăcuit. 
 
...sa tot fie vreo 2000 de ani de atunci... 
 
 
...nu exista decat o singura Apocalipsa...revelatia lui Iisus Hristos pe pamant...Şi Cuvântul trup S'a făcut şi S'a sălăşluit întru noi ...