duminică, 11 decembrie 2016

Din acelasi ciclu al prostiei debordante , debitate de tampitii de rabini evrei , care interpreteaza de capul lor si total aiurea profetiile din BiblieInterpretarea profetiei celor "Șaptezeci de săptămâni" ale lui Daniel facute de un rabin din secolului al 17-lea  care arata o predicție profetica uimitoare!
 Era mesianică a regelui Mesia începe în 2017.


Daniel 9:24 - "Șaptezeci de Septeti (săptămâni) au fost hotărîte asupra poporului tău și asupra cetății tale celei sfinte, ca să pună capăt fărădelegii, pentru a pune capăt păcatului, ca să șteargă nelegiuirea, ca să aducă neprihănirea veșnică, pentru a confirma viziunea și profeții și să ungă sfânta Sfintelor, pentru a aduce dreptatea veșnică și pentru a sigila viziunea și profetul și pentru a unge locul cel mai sfânt. "

A fost scrisa acum peste trei sute de ani aceasta carte ezoterica numita Bet Aked Haqudot de catre rabinul Meir Halevi Horowitz si acum descoperita. Acest fascinant rabin a avut o dorință puternică de a înțelege misterele profeților din vechime, mai ales pe profetul Daniel. Unul dintre textele sale preferate la care el a meditat asupra semnificațiilor sale mistice a fost textul de mai sus scris de către prim-ministrul vechi al Babilonului și Persiei transformat in profet , care se raporta la "sfârșitul timpurilor" sau "sfârșitul zilelor" și începutul erei mesianice numita si "era regelui Mesia."

Așa că într-adevăr acest decret ceresc trimis lui Daniel în urmă cu aproximativ 2385 ani este astăzi reinviat din nou la "sfârșitul erei". Este un mesaj ca acum am intrat în zona superioară a vortexului dimensional cea a "epocii mesianice a iluminării spirituale". 

Deci, aici din nou, putem percepe ca Daniel era în rugăciune cu sac de post și cenușă. Încă o dată porțile cerului au fost deschise când Gabriel a fost trimis de la tronul Celui Atotputernic la singurul profet care a avut "urechea lui Hashem". 

Daniel 12: 7 - "Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului, când și-a ridicat mâna dreaptă și mâna stângă până la cer și a jurat pe "Sursa Vietii Lumii", ca după un timp, timpuri, și jumătate după terminarea faramarii mâinii (puterii) poporului sfânt; toate aceste lucruri se vor termina".

marți, 1 noiembrie 2016

APOCALIPSA

Descoperirea lui Iisus Hristos...

De la prorocul Baruh/Varuh citire :

36. Acesta este Dumnezeul nostru, şi nu se va adaoge altul 
spre Dânsul. 

37. Aflat-au toată calea ştiinţei, şi o au dat lui Iacov
 ,slugii sale, şi lui Israil ,celui iubit de Dânsul. 

38. După aceasta ,pre pământ S'au arătat, 
şi cu oamenii împreună au lăcuit. 
 
...sa tot fie vreo 2000 de ani de atunci... 
 
 
...nu exista decat o singura Apocalipsa...revelatia lui Iisus Hristos pe pamant...Şi Cuvântul trup S'a făcut şi S'a sălăşluit întru noi ...