vineri, 28 august 2015

Ce spun evreii despre ei înşişi

După apariţia lucrării „Protocoalele înţelepţilor Sionului“, s-a spus că ea este un fals făcut de Ohrana ţaristă, ca să compromită Sionismul – la această opinie raliindu-se şi Roger Garaudy. Replica cea mai frecventă a antisioniştilor a fost că şi dacă am admite ipoteza falsului, aspectele redate în carte reflectă atât de bine planurile sioniştilor încât „Protocoalele…“ pot fi luate ca adevărate, întrucât exprimă un „program“ care se regăseşte în toate demersurile şi propaganda sionistă. Adică reprezintă ceea ce am exemplificat în prezenta cercetare ca fiind un „fals autentic“, folosind sintagma filozofului Imre Tóth. Ca urmare a acestei verosimilităţi, lucrarea s-a răspândit şi este invocată de antisionişti ca fiind o creaţie autentică, fiind, după Biblie, a doua dintre lucrările cele mai traduse şi mai tipărite. Totuşi, pe ideea sintetizării concepţiei sioniste şi, prin extensie, în general judaice, au încercat şi alţii să sintetizeze concepţia şi planurile jidanilor. În acest scop, redau mai jos, „fără comentarii“, broşura apărută în publicaţia The Noontide Press, care cuprinde citate din lucrările unor importanţi autori sionişti.

O sinteză a concepţiei sioniste şi, prin extensie, în general iudaice. O broşură apărută în publicaţia The Noontide Press, care cuprinde citate din lucrările unor importanţi autori sionişti .

1) „Marele ideal al iudaismului este ca întreaga lume să fie îmbibată cu învăţătura iudaică şi, apoi, într-o Fraternitate universală a naţiunilor – de fapt, într-un mai mare iudaism – toate rasele şi religiile individuale să dispară“.
(The Jewish World, 9 Februarie 1883.)

După decembrie 1989, în România a penetrat – pe terenul laxităţii legislative şi a lăbărţării democraţiei – o nouă „credinţă“, Baha’i, al cărui sediu central se află în… Haifa, Israel, deşi ar fi apărut pe la sfârşitul secolului al XIX-lea, în Persia [2]! Această nouă credinţă este un fel de sincretism religios, care proclamă amalgamarea tuturor religiilor într-una singură, Baha’i.

2) „Noi, evreii, suntem un popor. Când ne prăbuşim, devenim proletari revoluţionari, ofiţeri subordonaţi ai unui partid revoluţionar; când ne ridicam, cu noi se ridică şi teribila putere a pungii noastre“.
(Theodor Herzl, The Jewish State, 1896.)

3) „Cu aur putem cumpăra cele mai rebele conştiinţe, putem furniza toate împrumuturile de stat, pe care, apoi, să le ţinem la discreţia noastră. Deja principalele bănci, tranzacţiile financiare din întreaga lume şi creditele tuturor guvernelor sunt în mâinile noastre“.
(Rabinul Reichorn)

4) „Eu nu sunt un cetăţean american de religie mozaică. Eu sunt un iudeu. Sunt american de numai 63 de ani, dar sunt iudeu de 4.000 de ani “.
(Rabinul Stephen Samuel Wise)

Acest citat este amintit şi de către K. B. MacDonald, precizând că S. S. Wise avea un simţ bine dezvoltat al personalităţii duble“ (cf. Inluenţa evreilor în lume, pag. 102) – adică, altfel spus, era un trădător potenţial permanent al S.U.A. în favoarea jidănimii, anticipându-l, cu câteva decenii, pe spionul Jonathan Pollard [3] –, ca dovadă că a făcut furori prin respectiva efuziune de sinceritate. De fapt, cu „aerul lui fals, mieros, ipocrit“ – cum îl caracteriza contemporanul său, Secretarul de Stat adjunct J. Breckenridge Long –, S. S. Wise este doar jidan, dar cred că a avut curajul să se împăuneze cu această afirmaţie doar după ce a ajuns preşedintele Congresului Mondial Jidănesc, adică mare sculă în ierarhia sionistă care manevra conducerea S.U.A. încă de pe vremea lui Woodrow Wilson.

5) „Noi trăim într-un socialism bine organizat. Statul e totul; individul are importanţă numai ca contribuabil la bunăstarea statului. Proprietatea sa este a sa până când statul are nevoie de ea. El trebuie să-şi ţină viaţa şi proprietatea la dispoziţia statului “.
(Bernard M. Baruch, The Knickerbrocker Press, August 1918)

6) „Evreii din Rusia, în totalitatea lor, sunt răspunzători pentru înfăptuirea Revolutiei “.
(Angelo S. Rappaport, The Pioneers of Russian Revolution, p. 250 Stanl, Paul and C London, 1918)

7) „Este foarte semnificativ conţinutul bolşevismului şi faptul că atâţia evrei sunt bolşevici. Idealul bolşevismului este în concordanţă cu multe din înaltele idealuri ale iudaismului “.
(Jewish Chronicle, London 4 Aprilie 1919)

8) „Revoluţia în Rusia a fost produsul creierelor evreieşti, expresia nemulţumirii evreilor, a planificării lor, al cărei scop este să creeze o nouă ordine în lume. Ceea ce a putut fi realizat atât de bine în Rusia datorită creierelor evreieşti, din cauza nemulţumirii lor şi prin planificarea lor, prin acelaşi efort intelectual şi fizic va trebui să poată deveni o realitate şi la scară mondială “.
(The American Hebrew, 10 Septembrie 1920)

Această recunoaştere a faptului că Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie (M.R.S.O.) este opera jidanilor se regăseşte, într-o formă mai atenuată, şi în Enciclopedia Iudaică. În test, în esenţa sa, citatul pare un fragment dintr-un discurs al lui Leon Troţki.

vineri, 7 august 2015

Care este „smochinul” care atunci când va da frunze, va veni sfârșitul lumii?


„SMOCHINUL” CARE DĂ DIN NOU FRUNZE – PREVESTIREA CELEI DE A DOUA VENIRI ȘI A SFÂRȘITULUI LUMIIÎnvăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui se face fragedă şi odrăsleşte frunze, cunoaşteţi că vara e aproape. Asemenea şi voi, când veţi vedea toate acestea, să ştiţi că este aproape, la uşi. Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta, până ce nu vor fi toate acestea[1].
Aici, în parabola smochinului, Domnul se referă foarte limpede la anii de pe urmă. Vorbește despre întoarcerea evreilor în Ierusalim și reîntemeierea statului lor. Iar aceasta constituie unul dintre cele mai însemnate și determinante „semne ale vremurilor”.
Vrând să concretizeze timpul, ne spune și că generația aceea care va vedea săvârșindu-se toate aceste evenimente, nu va pleca din viață până ce nu le va vedea și pe toate celelalte despre care a spus Hristos, referitor la antihrist și la a Doua Sa Venire.
           „De la smochin învăţaţi pilda: Când mlădiţa lui se face fragedă şi odrăsleşte frunze, cunoaşteţi că vara e aproape. Asemenea şi voi, când veţi vedea toate acestea, să ştiţi că este aproape (sfârșitul, a Doua Mea Venire), la uşi. Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta, până ce nu vor fi toate acestea. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece, (ci se vor înfăptui întru totul)”[2].
            Să analizăm cu atenție, cu ajutorul lui Dumnezeu, aceste versete ale Evangheliei, ca să vedem cât de revelatoare sunt, dar și ca să ne minunăm, pentru încă o dată, de măreția și de înțelepciunea lui Dumnezeu, Care ne-a prezis cu atâta limpezime și în mici detalii ceea ce are să se petreacă.
            Aici Iisus, în parabola pe care o folosește, vorbește despre un pom, un smochin, pentru a ne spune câteva lucruri care au legătură cu subiectul despre care vorbește în capitolul 24 al Evangheliei după Matei și care de fapt sunt semnele ce vor preceda a Doua Sa Venire.
            Dar de ce folosește drept pildă smochinul, iar nu un alt oarecare copac? Oare ceilalți pomi, în afară de unele excepții, nu încep să scoată și ei frunze primăvara, după ce s-a încălzit timpul și se apropie vara? Desigur. Atunci de ce? Am spus și o vom spune de multe ori că nimic în Sfânta Scriptură nu este întâmplător și nimic nu a fost scris fără scop.
„Cei care doresc să dobândească folos din cele citite, trebuie să nu treacă cu vederea nici cel mai mic amănunt din cele spuse, deoarece pentru aceasta am primit porunca să cercetăm Scripturile, deoarece se socotește că cele mai multe dintre ele au ascunse în adâncul lor multe înțelesuri însemnate”[3].
Și în altă parte Sfântul ne spune iarăși:
„Dumnezeu nu vrea ca noi doar să ascultăm cuvintele care există în Scripturi, ci să le ascultăm cu luare-aminte și să cugetăm la ele”[4].
La fel să procedăm și în textul despre care vorbim, deoarece Domnul are ceva să ne spună aici, vrea să ne trimită un oarecare mesaj, vrea să ne trimită undeva.