vineri, 28 februarie 2014

Profetiile lui Agatanghel traduse in romaneste 5Capul al 9-lea
Pollonie ne odihnita, fii…………..atitori te vad ca din nestatorn…………..patezi,imparatul cel mandru te …………si vad ca sfezile rump inima ta s…………….a:Dar nu te teme,un intelept p…………… la tine,alegandusa de catre stapanirea rotheniceasca si in scaun suinduse,va contenii ticalosiile si in fericire te va duce. O Pollonie sa apropie linistea Gallului, si a Vandalului,si se imprieteneste cu tine ,si Borusului vei fi supusa cea intemeiata statornica tocmeala a rothonilor.Te va face nebiruita,si vei fi fericita .Statornicii noi,intamplari noi se vor ivi in sanul Europei,marea si uscatul se vor unii pentru Galli.Musile (muzele ?) canta biruinta,dar acum iata Agkuii ? cu silnicie la a Gallilor diadohie se gateste,intre cei trei frati se vor arata ceale trei monarhii impartite,si spre mostenirea lor raman. Numarul cel cu slove de aur dezleaga vremea sau vadeaol?.
Sa va arata pace despre pamant,urmeaza pierzarea Agarianilor ,dupa aceasta dantuieste biserica.

marți, 25 februarie 2014

In deşert se tulbură tot muritorul! Sfantul Ioan Gura de AurÎN ROMÂNEŞTE DE PR. D. FECIORU
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române
Bucureşti, 1944
Pagini alese din Sf. Părinţi nr. 20
Vino, creştine, să cântăm viersul de psalm al alăutei lui David şi împreună cu el să facem cunoscută nimicnicia celor omeneşti: „In deşert se tulbură tot muritorul".
Se tulbură, dar la sfârşit va pieri. Se tulbură, dar mai înainte de a se aşeza este înghiţit. Ca focui se aprinde, dar ca trestia se preface în cenuşă. Ca vârtejul de vânt se înalţă, dar ca praful piere. Ca flacăra focului se aprinde, dar ca fumul se împrăştie. Ca floarea se împodobeşte, dar ca iarba se usucă. Ca norul se răspândeşte, dar ca picătura de ploaie se împuţinează.
Se tulbură, dar prin pofta fără de saţ putreziciune agoniseşte. Se tulbură, dar se duce fără să ia ceva din agoniseala zbuciumului său.
Ale lui tulburările, ale altora bucuriile. Ale lui ostenelile, ale altora avuţiile. Ale lui grijile, ale altora veseliile. Ale lui scârbele, ale altora desfătările. Ale lui blestemurile, ale altora îngrijirile. Ale lui răpirile, ale altora plăcerile. Pentru el suspinul, pentru altul îmbelşugarea. Pentru el lacrimile, pentru alţii banii. El ca în iad se chinuie, alţii se desfătează cu bogăţiile lui şi cântă.
Cu adevărat, „în deşert se tulbură tot muritorul".

vineri, 21 februarie 2014

Profetiile lui Agatanghel traduse in romaneste 4Capul al 8-lea
   Am auzit un glas viind despre miazanoapte carele zicea asa :Rossie desteaptate din somn,catre tine cuvantul ingerul Domnului, si in dimineata soarelui se va umple de unt de lemn curat faclia ta, si mainainte de a se arata soarele in zodia cea rasariteasca, tu adica aratata vei fi. O priatina iubita, iata unealtile tale ceale prea alese la razboi,  umplu Etherul de viersuri ,ostenii si vitejii tai canta maikiemandute? pre tine de iznoava a inchipui turta cea din faina curata ,impreuna cu curata pecete a vremii,carele intruna din zile tea izbavit din intunericul razvratitei slujiri de idoli.Apuca armele degraba ,o sora mea,dute ocroteste vecinicul adevar cel din trinsa .De vreme ce tie ti se pazea semnul unei slave atata purtatoare de lumina .

miercuri, 19 februarie 2014

Profetiile lui Agatanghel traduse in romaneste 3Capul al 7-lea
   M-am uitat spre crivat,precum mi sau poruncit,si iata nori in multe fealuri de fete luminoase,si iata supt nori un minunat paun avand coada intinsa,si coada se schimba in multe fealuri de fete de catre vapselele ceale luminoase a norilor,si iata paunul avea vedenii preafrumoase si chip de femeie de neam mare,si cap de femeie care cu inlesnire naste.Si iata necunoscut glas zicea ,fiul omului,dute de ia securea si omoara pre spurcata vrajitoarea Austriei,careia iau crescut barba spre acoperirea nedreptatii ei .

vineri, 14 februarie 2014

Profetiile lui Agatanghel traduse in romaneste 2Capul al 6-lea
   Am auzit glas de inger celuia ce pazeste al doilea usa a lumii ,zicand asa .Fiul omului uitate ,uitate catre crivat(nord) si vezi imparatiile cele mari cum se scoala asupra dogmei romanicesti a apusului.Ele pre dansa vor hulio si se vor face dusmani salbateci,vor alcatui rele pravile si legi noi vor aseza .Si iata al treilea oarescarele stapanitoriu de preste hotare sau facut imparat si se suie la cea intaiu treapta a norocului.Asa zice ingerul Domnului.

marți, 11 februarie 2014

Profetiile lui Agatanghel traduse in romaneste     În total documentul scris in alfabetul chirilic românesc are 10 capete mai am si un fişier PDF scanat în limba greaca, care pare sa aiba ai multe capete  pe care l-am descarcat de pe site-urile grecesti

     Iată transcrierea pe care am făcut-o pentru “CUVÂNTUL PROOROCIEI” şi “Capul întâi” din alfaberul chirilic românesc în alfabetul latin românesc:
CUVÂNTUL PROOROCIEI
    Eu fratele Ieronim Agatanghel păcătos şi nevrednică sluga lui Hristos am scris cu sănătoasă minte aceasta, pe care blagoslovitul Dumnezeu în acest veleat 1279 a mântuirii noastre în ziua Duminicii mi-a descoperit, precum urmează, care cu toată smerenia în scris am însemnat.
Spre a rămâne în pomenirea urmaşilor a veacurilor viitoare, ştiinţa acestui lucru mare a preaputernicului Dumnezeu şi ca să-şi pună nadejdea lor la Dânsul minunându-se, cu ce chip marele Dumnezeu descoperă, şi arată oamenilor, cele mai ascunse din cele viitoare, a cărora numai la Dânsul se păzeşte cunoştinţa şi o dă aceasta la carele El voieşte şi celora ce trăiesc întru dragostea Lui şi celor de către Dânsul blagosloviţi.

luni, 10 februarie 2014

Omiliile contra iudeilor ale Sfântului Ioan Gură de Aur1. Din ce pricină oare adunarea noastră este mai mare azi? Aţi venit negreşit ca să-mi cereţi făgăduiala! Aţi venit negreşit ca să primiţi argintul cel cu foc lămurit, pe care făgăduiam să vi-l pun în mâini! Căci “Cuvintele Domnului, spune Scriptura, cuvinte curate, argint cu foc lămurit, cercat în pământ”. Binecuvântat fie Dumnezeu, Care a pus în sufletul vostru o dorinţă atât de mare pentru ascultarea cuvintelor duhovniceşti! întocmai ca cei îndrăgostiţi de vin şi băutură, care se scoală în fiecare zi şi caută să afle şi iscodesc unde este vin bun de băut, unde sunt ospeţe, mese, petreceri, beţii, sticle, clondire şi pahare, tot aşa şi voi: în fiecare zi vă sculaţi şi căutaţi să aflaţi unde sunt îndemn, sfat, încurajare, învăţătură şi cuvânt îndreptat spre slava lui Hristos. De aceea şi eu cu mai multă râvnă vă voi vorbi şi cu toată dragostea voi depune în sufletele voastre ceea ce v-am făgăduit.
Lupta cu iudeii a luat sfârşitul cuvenit. Victoria am dobândit-o; cununa ne este desăvârşită, iar premiul l-am smuls chiar din predica de mai înainte. Am căutat să dovedesc că cele săvârşite de iudei acum în sinagoga lor sunt o nelegiuire, o călcare de poruncă, o luptă şi un război al oamenilor cu Dumnezeu. Şi, cu ajutorul lui Dumnezeu, am dovedit-o cu de-amănuntul. Chiar dacă iudeii au să-şi mai recapete vreodată oraşul lor, chiar dacă au să se mai reîntoarcă la vieţuirea lor de mai înainte, chiar dacă au să-şi vadă templul lor ridicat, lucru ce nu se va întâmpla niciodată, totuşi nici aşa nu au nici o îndreptăţire în cele săvârşite de ei acum. Cei trei tineri, şi Daniel şi toţi ceilalţi care erau în robie, aşteptau să-şi recapete oraşul, aşteptau ca după şaptezeci de ani să vadă pământul patriei şi să trăiască după legile de mai înainte; dar cu toate că aveau făgăduinţă vădită şi mărturisită că au să se întoarcă, totuşi nici aşa nu îndrăzneau înainte de împlinirea făgăduinţei şi de întoarcere să săvârşească vreuna dintre ceremoniile legale pe care le săvârşesc iudeii aceştia acum.
Cu aceste cuvinte vei putea închide şi tu gura iudeului. întreabă-l: “Pentru ce posteşti când nu mai ai oraşul?”. De-ti va spune: „Aştept să-l dobândesc iarăşi” , răspunde-i: “Până îl vei dobândi, stai liniştit” Căci şi sfinţii aceia, până nu s-au întors în patria lor, n-au îndrăznit să facă ce faci tu acum. De aici se vede că tu săvârşeşti acum o nelegiuire, că tu calci poruncile lui Dumnezeu şi că ocărăşti vieţuirea cea după Lege, chiar dacă ai să-ţi recapeţi oraşul”.
Aşadar, pentru închiderea gurii celei neruşinate a iudeilor şi pentru dovedirea nelegiuirilor lor sunt destule cele spuse dragostei voastre în cuvântul de mai înainte.