vineri, 17 octombrie 2014

Din ciclul istorii amuzante cu evrei : Ar putea 2017 reprezintă jubileului de 70 de ani de la Exod & jubileului a 120 de Creație?Ar putea 2017 reprezintă jubileului de 70 de ani de la Exod & jubileului a 120 de Creație?
Scopul lui Dumnezeu pentru Jubilee

Leviticul 25:10 spune: "Și să sfințiți astfel anul al cincizecilea, să vestiți slobozenia în toată țară pentru toți locuitorii ei: acesta trebuie să fie un jubileu pentru voi; ca să se întoarcă fiecare la moșia lui, și  fiecare om să se întoarcă la familia lui. "

Fiecare al 50-lea an trebuia să fie un an de veselie, în toată țara. Anul Jubileu a avut consecințe economice, sociale și  familiale uriașe. În timpul Jubileului, sclavii erau eliberați, terenurile erau înapoiate proprietarilor inițiali și familiile urmau să fie reunite. Anul de veselie reântregea familiile și elibera țara de sub robia datoriilor iar toate creditele ipotecare erau  anulate.(pe astea le-au uitat evreii de mult sa le mai faca!!!)

Jubileul venea la fiecare 50 de ani și punea capăt opresiunii. Toate robiile erau rupte iar oamenii erau liberi pentru a începe un nou început. Acesta era , de asemenea, și un an de odihnă pentru pământul agricol . Dumnezeu  promisese să binecuvânteze din plin  culturile și livezile, ca oamenii să se odihnească de munca lor. Era un an în care oamenii puteau să se concentreze pe învățăturile lui Dumnezeu și nu pe agricultura, bani și probleme sociale; acesta reprezenta timpul lui Dumnezeu de restaurare.

"În anul acesta de veselie-jubileu fiecare să se întoarcă la moșia lui ... Să nu înşele nimeni pe aproapele său ( unul pe altul) ;  să te temi de Dumnezeul tău: Eu sunt  Domnul Dumnezeul tău . "Leviticul 25: 13, 17.

Anul de veselie-jubileu trebuia să aducă libertatea maselor și să rupă legăturile de opresiune. Jubileul a fost un precursor al viitoarei domnii a lui Mesia. Jubileeul a fost o repetitie pentru  scena  venirii Regelui Mesia, deoarece domnia  lui va oferii un Jubileu fără de sfârșit. Toate asupririle se vor termina sub conducerea lui,iar dreptatea va domni. Toate robiile financiare se vor sfârșii, și va fi pace și abundență materială. Va fi o libertate reală în timpul Împărăției lui Mesia.


Isaia 2: 2-4 spune: " Fi-va în vremurile cele de pe urmă, că muntele templului Domnului va fi întărit peste vârfurile munţilor şi se va ridica pe deasupra dealurilor. Şi toate popoarele vor curge într-acolo. Multe popoare vor veni şi vor zice: "Veniţi să ne suim în muntele Domnului, în casa Dumnezeului lui Iacov, ca El să ne înveţe căile Sale şi să mergem pe cărările Sale". Căci din Sion va ieşi legea şi Cuvântul lui Dumnezeu din Ierusalim. El va judeca neamurile şi la popoare fără de număr va da legile Sale. Preface-vor săbiile în fiare de pluguri şi lăncile lor în cosoare. Nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia şi nu vor mai învăţa războiul. ".(evreii aproape ca ar avea dreptate daca acestea nu s-ar fi intamplat cu aproape 2000 de ani in urma ,pe vremea lui Iisus Hristos...au cam ratat momentul cu cei aproape 2000 de ani !!!)

Inițierea(sau numararea) celor 120 de jubilee de la Creație și cel de al 70-lea jubileu de la Exod este critică pentru legătura posibila cu venirea lui Mesia.Anul Nou Biblic începe în prima zi a lunii a șaptea, și această sărbătoare în Scripturi este numită Sărbătoarea Trâmbițelor, care are loc în fiecare an în jurul lui septembrie / octombrie.Toamna anului 2017 ar putea indica cel de-al 70-lea jubileul de la Exod; dacă este așa, anul jubiliar va începe de Yom Kippur în septembrie 2017. Jubileul final - atunci când întradevăr va veni - atunci toate fărădelegile și păcatele vor fi iertate și șterse din cartea lui Dumnezeu, și poporul lui Dumnezeu va fi curat permanent înaintea Domnului. Această Zi a Ispășirii este ziua în care oamenii vor fi eliberați pentru totdeauna de pedeapsa păcatului! " Deci pocăiţi-vă şi vă întoarceţi, ca să se şteargă păcatele voastre, Ca să vină de la faţa Domnului vremuri de uşurare şi ca să vă trimită pe Cel mai dinainte vestit vouă, pe Iisus Hristos, Pe Care trebuie să-L primească Cerul până la vremile stabilirii din nou a tuturor celor despre care a vorbit Dumnezeu prin gura sfinţilor Săi prooroci din veac. "Fapte 3: 19-21. În întunericul nopții, ploile răcoritoare vor picura pe un pământ uscat și pustiu la venirea lui Mesia, când Yeshua va ridica pe cei doi profeți, împreună cu sfinții mâhnirilor (înălțându-i la cer) și va începe Necazul cel Mare final de 40 zile pe pământ.

În vremurile trecute, poporul lui Israel s-a confruntat cu realitatea păcatului în Ziua Ispășirii. Ei vedeau animale nevinovate omorâte în locul lor. Cu sângele vărsat al acestor animale  trebuia să fie stropit în Sfânta Sfintelor o dată pe an în prezența lui Dumnezeu pentru ca păcatele lor să fie iertate; iar la sfârșitul Zilei Ispășirii oamenii erau iertați de pedepsele păcatelor.

Leviticul 16: 29-30 confirmă: " Aceasta să fie pentru voi lege veşnică: în luna a şaptea, în ziua a zecea a lunii, să postiţi şi nici o muncă să nu faceţi, nici băştinaşul, nici străinul care s-a aşezat la voi, Căci în ziua aceasta vi se face curăţire, ca să fiţi curaţi de toate păcatele voastre, înaintea Domnului, şi curaţi veţi fi. "

Ziua Ispășirii este direct legată de anul jubileu-de veselie- și arată  imaginea completă a legii lui Mesia. Robii vor fi liberi de orice robie, iar povara datoriei se va îndeparta împreună cu robia păcatului a oamenilor . Ce imagine frumoasă oferă jubileul  libertații de sub domnia eternă a lui Mesia!

" Şi să trâmbiţezi cu trâmbiţa în luna a şaptea, în ziua a zecea a lunii; în ziua curăţirii să trâmbiţezi cu trâmbiţa în toată ţara voastră. " Leviticul 25: 9.Cea din urmă trâmbiță va suna de Yom Kippur, Ziua Ispășirii - în Ziua Domnului.

Profeția  Jubileelor ​​a Rabinului Judah Ben-Gay Șmuiel

În luna iunie a anului 2009 un e-mail a fost trimis  abonaților Israel Today, cu privire la o profeție rabinică puțin cunoscută(de unde or mai fi scos-o si pe asta,dreaq stie!!!) . Conform acestui articol, rabinul Judah BenGay Șmuiel a fost un învațat talmudist-oralist de top din Germania. Chiar înainte de a muri, în anul 1217, el a profețit că turcii otomani vor stăpâni peste orașul sfânt , Ierusalimul, timp de opt jubilee ; cu alte cuvinte, timp de 400 de ani . Turcii otomani au preluat controlul asupra Ierusalimului 300 ani după moartea rabinului, în 1517, și apoi, în conformitate cu profeția, turcii otomani au pierdut Ierusalimul 400 ani mai târziu, în 1917. Apoi, în timpul Primului Război Mondial, generalul britanic Edmund Allenby a intrat și a ocupat Ierusalimul de Hanukkah fără a trage un foc în anul 1917. Acest eveniment împreuna cu sarbatoarea de Hanukkah și ușurința cu care a fost preluat Ierusalimul, face într-adevăr ca acest moment  istoric sa fie extrem de semnificativ.

Cheia a fost intrarea în Ierusalim a generalului Allenby în timpul Hanukkah. Cu primul razboi mondial in curs de desfasurare ,cu o națiune ridicându-se împotriva altei  națiuni și o împărăție împotriva altei împărății ,momentului respectiv i s-a adăugat mai multa importanță. Până în anul 1917 toate neamurile care au fost implicate în război s-au ​​implicat și mai mult. Dar  ziua de începere a primului război mondial a fost data de 9 Av 1914 [aproximativ 3 ani si jumatate mai devreme], când Rusia și Germania au intrat în război, stabilind astfel pluralitatea națiunilor implicate în război. Facând un studiu privind  zilele găsite în profeția lui Daniel, aceste două zile au apărut  pe ecranul radarului  la aceeași distanță, și  aceste zile au fost în a doua zi de Hanukkah (Kislev 26) și  9 Av. Aceste zile au fost în anii 1914 și 1917, și s-a constatat că 100 de ani mai târziu, ne conduce la perioada  2014-2017. Această ipoteză că 100 de ani este limita unei generații, se regăsește și în Biblie (așa cum este definită de Dumnezeu  către Avraam, că 4 generații se află într-un total de 400 de ani – este oare o coincidență faptul că prorocia Rabinului Judah BenGay-Șmuiel de 400 de ani se termină în anul 1917?).

Rabinul apoi a continuat să spună că, după cele opt jubilee, în al nouălea jubileu Ierusalimul va fi pămîntul nimănui, perioadă care a fost între anii 1917-1967, până la Războiul de Șase Zile. Profeția Rabinului a declarat apoi că în al zecelea Jubileu Ierusalimul va fi controlat de către Israel și apoi  va începe mesianicul sfârșit al vremurilor. Și acestea ar începe în timpul anului 2017.

Trăim noi  timpurile acelea ?

Vom vedea cum ... statul Israel a apărut și cum toate ciclurile de timp care alcatuiesc 120 de ani formează împreună o "coincidență matematică" nemaiauzit în toată istoria. Se folosește termenul de "coincidență" în glumă, pentru că șansele ca toate acestea  să fie o coincidență sunt de câteva miliarde la unul, ceea ce este imposibil.  


Observați, prin luarea în considerare a timpului, care ar putea fi de 4-50 de cicluri de an jubileu în ultimii 120 de ani de la formarea statului modern Israel(???wtf). Ultimul ar putea fi cel mai important, pentru că începe în 1967 și se încheie în 2017. Dar și celelalte sunt de asemenea importante, primul fiind din 1897-până în1947 la fel și mandatul ONU a fost tot un ciclu Jubileu,  de la Allenby când a luat Ierusalimul în 1917 până la războiului din 1967 !! De la mandatul din 1947 până la sfârșitul Psalmul 90 a lui ,80 ani au fost, de asemenea, un jubileu !! (wtf???) Sansele sunt astronomice că este doar o coincidență !!


Încă o dată  găsim o serie imposibilă de cicluri de"coincidențe", care toate cad în date cheie din istoria Israelului modern. Cei mai mulți oameni de știință susțin că o generație reprezintă cel mai probabil o perioadă de70 de ani. Dacă vom merge din mandatul ONU și vom adăuga 70 de ani, ajungem în 2017 !! Dacă mergem de la Congresul Evreiesc și  adaugăm,iar, 70 de ani, am ajuns la Războiul de Șase Zile. De asemenea de la 1917 până la sfârșitul Psalmul 90, adaugăm 70de ani,și avem o "generație".

Există o mana divina care operează aici, lucru care nu poate fi negat, pentru că sansele sunt literalmente de miliarde la unul ca acestea să fie doar o coincidență, mai ales dacă socotim că toate acestea se petrec la sfârșitul celor  6000 de ani de probațiune a omenirii pe Pământ. Cu alte cuvinte, de ce, după aproape 6000 de ani de zile,  Primul Congres Evreiesc  are loc pentru a stabili reînființarea statului Israel, exact în anul necesar pentru ca cei 6000 de ani de cicluri jubiliare să se împlinească?

120 de ani si 120 de Jubilee

Ultimii 120 de ani profetici ai istoriei umane sunt un fel de micro-reprezentare a celor120 de Jubilee de la crearea pământului- câte un an pentru fiecare an jubiliar. În consecință, al 120-lea Jubileu va sosi la 120 de ani de la Primul Congres Sionist din 1897 convocat de către Theodor Herzl la data de 1 Elul (29 august 1897), unde speranța pentru o patrie a poporului evreu a fost deliberată în mod oficial de către delegați. Această perioadă de 120 ani amintește de avertismentul lui Noe, dat lumii rebele chiar înainte de potop, când Dumnezeu a dat un termen limită de avertisment pâna la judecată globală și anihilarea oamenilor și a fiarelor: " Dar Domnul Dumnezeu a zis: "Nu va rămâne Duhul Meu pururea în oamenii aceştia, pentru că sunt numai trup. Deci zilele lor să mai fie o sută douăzeci de ani!" (Geneza 6: 3). Iisus Hristos,Cuvântul lui Dumnezeu, de asemenea, ne avertizează: "Și precum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și la venirea Fiului Omului," (Matei 24:37).


Întâmplare? Nu vedeți un model în curs de dezvoltare  indicând spre anul 2017 ca un an-cheie pentru Israel și lumea întreagă? De ce Dumnezeu  a ascuns aceste adevăruri că cei 120 de ani  se aplică nu numai celor 6000 de  ani, dar de asemenea se aplică și în Israel și la cel de al treilea templu Commonwealth  din 1897 până în 2017 !! Încă o dată, care sunt sansele ca toate aceste lucruri să se întâmple? Miliarde la unul !!


Încă o dată  aflăm că ciclul de maturare de 30 de ani cade în toate datele cheie pentru Israel, toate culminând în anul 2017 !! Acum, când  aducem toate ciclurile împreună, care sunt de 10 ani, de 20 de ani, de 30 de ani,de  40 de ani,de 50 de ani și de 70 de ani, aceasta este ceea ce se întâmplă.

După cum se poate observa, din punctul istoric al intrarii Israelului înapoi pe scena mondială (de la Primul Congres Sionist din 1897 și mai departe), evenimentele corespund unor perioade cu semnificație biblică (10, 20, 30, 40, 50, 70, 100 și 120 cicluri de ani), indicând anul 2017.

120 de Cicluri Jubilee din punct de vedere evreiesc

Rabinii ne-au învățat că vor fi un total de 120 de cicluri Jubilee (6000 ani) de la data de când Dumnezeu a creat pământul până la începutul Împărăției Mesianice. Aici sunt sursele noastre evreiești:

Talmud, Tractate Sanhedrin [97a]: "Rav Kattina a spus:" Lumea va exista timp de 6000 de ani și unul (o mie) de distrugere "... Avem o învățătură care este în concordanță cu Rav Kattina, ca al șaptelea este an sabatic  - unul din șapte ani. De asemenea, lumea se va odihni 1000 în 7000 ... "o mie de ani în ochii tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut ..." [Psalmul 90: 4]. "

Talmud, Tractate Avodah Zarah [9a]: "Lumea va exista timp de șase mii de ani: două milenii de gol (" tohu '); Două milenii de Torah; și apoi două milenii  ale erei lui Mesia. "

Nachmanides, Comentariu la Tora (Geneza 2: 3), citând surse cabalistice: "Fiecare din cele șase zile ale creației corespunde unei perioade de 1000 de ani de istorie din viitor."

De la Creație la Exod-Ieșire: 50 de Jubilee (2500 ani)
De la Exod-Ieșire (1483 î.Hr.) până în 2017: 70 de Jubilee (3500 ani)
Prin urmare, 50 de Jubilee ​​(de la Creație la Exod) + 70 de Jubilee ​​(de la Exod până în 2017) = 120 de Jubilee
120 de Jubilee X 50 de ani = 6000 de ani

Datele Jubileelor evreiești din profeția lui Rabbi Judah BenGay Șmuiel:

1517- turcii otomani cuceresc Ierusalimul
1917 - Declarația Balfour iar Israelul este declarat patrie evreiască
1967 - Ierusalimul recucerit de către Israel
2017- Startul Împărăției Mesianice sau evenimentele finale????????


Ce sa zicem?!!!Hai sa asteptam 2017 cum zic ovreii si vedem ce se intampla.Daca nu se intampla nimic asteptam si ziua de Pasti din 2018,si vedem si atunci.Ovreii au zis ei in 1947,dar au facut-o in 1948.Cine stie cunoaste.Nu este de la iesirea cuvantului,ci de cand ai dat drumul la treaba.La treaba aia urata si nasoala !!!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu