vineri, 28 august 2015

Ce spun evreii despre ei înşişi

După apariţia lucrării „Protocoalele înţelepţilor Sionului“, s-a spus că ea este un fals făcut de Ohrana ţaristă, ca să compromită Sionismul – la această opinie raliindu-se şi Roger Garaudy. Replica cea mai frecventă a antisioniştilor a fost că şi dacă am admite ipoteza falsului, aspectele redate în carte reflectă atât de bine planurile sioniştilor încât „Protocoalele…“ pot fi luate ca adevărate, întrucât exprimă un „program“ care se regăseşte în toate demersurile şi propaganda sionistă. Adică reprezintă ceea ce am exemplificat în prezenta cercetare ca fiind un „fals autentic“, folosind sintagma filozofului Imre Tóth. Ca urmare a acestei verosimilităţi, lucrarea s-a răspândit şi este invocată de antisionişti ca fiind o creaţie autentică, fiind, după Biblie, a doua dintre lucrările cele mai traduse şi mai tipărite. Totuşi, pe ideea sintetizării concepţiei sioniste şi, prin extensie, în general judaice, au încercat şi alţii să sintetizeze concepţia şi planurile jidanilor. În acest scop, redau mai jos, „fără comentarii“, broşura apărută în publicaţia The Noontide Press, care cuprinde citate din lucrările unor importanţi autori sionişti.

O sinteză a concepţiei sioniste şi, prin extensie, în general iudaice. O broşură apărută în publicaţia The Noontide Press, care cuprinde citate din lucrările unor importanţi autori sionişti .

1) „Marele ideal al iudaismului este ca întreaga lume să fie îmbibată cu învăţătura iudaică şi, apoi, într-o Fraternitate universală a naţiunilor – de fapt, într-un mai mare iudaism – toate rasele şi religiile individuale să dispară“.
(The Jewish World, 9 Februarie 1883.)

După decembrie 1989, în România a penetrat – pe terenul laxităţii legislative şi a lăbărţării democraţiei – o nouă „credinţă“, Baha’i, al cărui sediu central se află în… Haifa, Israel, deşi ar fi apărut pe la sfârşitul secolului al XIX-lea, în Persia [2]! Această nouă credinţă este un fel de sincretism religios, care proclamă amalgamarea tuturor religiilor într-una singură, Baha’i.

2) „Noi, evreii, suntem un popor. Când ne prăbuşim, devenim proletari revoluţionari, ofiţeri subordonaţi ai unui partid revoluţionar; când ne ridicam, cu noi se ridică şi teribila putere a pungii noastre“.
(Theodor Herzl, The Jewish State, 1896.)

3) „Cu aur putem cumpăra cele mai rebele conştiinţe, putem furniza toate împrumuturile de stat, pe care, apoi, să le ţinem la discreţia noastră. Deja principalele bănci, tranzacţiile financiare din întreaga lume şi creditele tuturor guvernelor sunt în mâinile noastre“.
(Rabinul Reichorn)

4) „Eu nu sunt un cetăţean american de religie mozaică. Eu sunt un iudeu. Sunt american de numai 63 de ani, dar sunt iudeu de 4.000 de ani “.
(Rabinul Stephen Samuel Wise)

Acest citat este amintit şi de către K. B. MacDonald, precizând că S. S. Wise avea un simţ bine dezvoltat al personalităţii duble“ (cf. Inluenţa evreilor în lume, pag. 102) – adică, altfel spus, era un trădător potenţial permanent al S.U.A. în favoarea jidănimii, anticipându-l, cu câteva decenii, pe spionul Jonathan Pollard [3] –, ca dovadă că a făcut furori prin respectiva efuziune de sinceritate. De fapt, cu „aerul lui fals, mieros, ipocrit“ – cum îl caracteriza contemporanul său, Secretarul de Stat adjunct J. Breckenridge Long –, S. S. Wise este doar jidan, dar cred că a avut curajul să se împăuneze cu această afirmaţie doar după ce a ajuns preşedintele Congresului Mondial Jidănesc, adică mare sculă în ierarhia sionistă care manevra conducerea S.U.A. încă de pe vremea lui Woodrow Wilson.

5) „Noi trăim într-un socialism bine organizat. Statul e totul; individul are importanţă numai ca contribuabil la bunăstarea statului. Proprietatea sa este a sa până când statul are nevoie de ea. El trebuie să-şi ţină viaţa şi proprietatea la dispoziţia statului “.
(Bernard M. Baruch, The Knickerbrocker Press, August 1918)

6) „Evreii din Rusia, în totalitatea lor, sunt răspunzători pentru înfăptuirea Revolutiei “.
(Angelo S. Rappaport, The Pioneers of Russian Revolution, p. 250 Stanl, Paul and C London, 1918)

7) „Este foarte semnificativ conţinutul bolşevismului şi faptul că atâţia evrei sunt bolşevici. Idealul bolşevismului este în concordanţă cu multe din înaltele idealuri ale iudaismului “.
(Jewish Chronicle, London 4 Aprilie 1919)

8) „Revoluţia în Rusia a fost produsul creierelor evreieşti, expresia nemulţumirii evreilor, a planificării lor, al cărei scop este să creeze o nouă ordine în lume. Ceea ce a putut fi realizat atât de bine în Rusia datorită creierelor evreieşti, din cauza nemulţumirii lor şi prin planificarea lor, prin acelaşi efort intelectual şi fizic va trebui să poată deveni o realitate şi la scară mondială “.
(The American Hebrew, 10 Septembrie 1920)

Această recunoaştere a faptului că Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie (M.R.S.O.) este opera jidanilor se regăseşte, într-o formă mai atenuată, şi în Enciclopedia Iudaică. În test, în esenţa sa, citatul pare un fragment dintr-un discurs al lui Leon Troţki.


9) „Bolşevismul este o religie şi o credinţă. Cum pot să viseze cei pe jumătate convertiţi la aceasta credinţă că ar putea învinge Adevărul şi pe cei dedicaţi crezului lor, acei sfinţi cruciaţi care s-au strâns în jurul steagului roşu al profetului Karl Marx şi care au luptat sub îndrumarea acelor ofiţeri experimentaţi ai revoluţiei din ultimele zile, Evreii? “
(The World Significance of the Russian Revolution, de George Pitt-Rivers)

10) „Noi, evreii, suntem distrugătorii şi vom rămâne pe veci distrugători. Nimic din ceea ce voi veţi face nu corespunde nevoilor şi cerinţelor noastre. Noi vom distruge totdeauna pentru că avem nevoie de o lume a noastră“.
(Maurice Samuel, în You Gentiles, pag. 155, Harcourt, Brace, 1924)

11) „Noi, evreii, care am pozat odată ca mântuitori ai acestei lumi, azi nu mai suntem altceva decât seducătorii ei, distrugătorii, incendiatorii şi călăii ei “.
(Oscar Levy)

12) „Adesea s-a spus ca iudaismul ar fi forţa propulsoare a comunismului; asta, însă, nu dovedeşte nimic dincolo de ceea ce era natural şi de aşteptat… Este surprinzător ca iudaismul a trebuit să devină elementul de fermentaţie şi distrugere în ţări în care a fost dispreţuit şi persecutat ? Uşurinţa lor particulară pentru intrigă, pentru strategie şi conspiraţie, şi acea răbdare înnăscută de a aştepta ora răzbunării care niciodată nu l-a lăsat, toate astea sunt caracteristici ale poporului ales “.
(Prof. F. A. Ossendovski, în The Nineteenth Century and After, pag. 29, Ianuarie 1926, London)

Iată altă recunoaştere a filiaţiei iudaism-comunism. Evident, „comunism“ în varianta troţkistă şi stalinistă, fiindcă stalinismul nu este decât troţkismul în forma mai atenuată şi mai puţin epatantă, adică mai perfidă, mai demagogică şi mai ingurgitabilă de naivi.

13) „Hai să recunoaştem că noi, evreii, suntem o naţiune deosebită, în care fiecare evreu, din nu importă care ţară, stare sau credinţă, în mod necesar este un membru. Organizare, organizare şi iar organizare, până când fiecare evreu trebuie să fie prezent şi socotit de-al nostru, sau se dovedeşte singur a fi, cu bună ştiinţă sau cu neştiinţă, unul dintre puţinii care sunt împotriva propriului său popor “.
(Louis B. Brandeis)

Aici, din păcate, traducerea este cam ambiguă în final. Dar, oricum, trebuie meţionat că Louis B. Brandeis a fost primul jidan numit judecător la Curtea Supremă de către „multiculturalul“ avant la lettre Woodrow Wilson şi că, aşa cum dezvăluie Benjamin Freedman [4], prin intermediul lui Louis B. Brandeis sioniştii din Europa – care au conspirat la confecţionarea „Declaraţiei Balfour“ – au făcut presiuni asupra W. Wilson ca S.U.A. să intre în Primul Război Mondial, deşi nu era cazul, iar Germania – cvasi-învingătoare pe toate fronturile – îi propusese Angliei o pace favorabilă acesteia!

14) „Cele două internaţionale, ale Finanţei şi Revoluţiei, care lucrează cu ardoare, sunt două fronturi ale Internaţionalei Evreieşti. Există o conspiraţie evreiască împotriva tuturor naţiunilor “.
(René Gross, în Le Nouveau Mercure, Paris, Mai 1927)

15) „Voi încă nu aţi început să apreciaţi adâncimea vinovăţiei noastre. Noi suntem intruşii. Noi suntem subversivii. Noi v-am luat lumea voastră naturală, idealurile voastre, destinul vostru, şi am făcut ravagii cu ele. Noi am fost la rădăcina nu numai al ultimului mare război, ci şi la toate revoluţiile majore din istoria voastră. Noi am adus neînţelegeri, confuzii şi frustraţii în viaţa voastră privată şi publică şi noi încă o mai facem. Nimeni nu vă poate spune cât timp vom continua aşa. Cine ştie ce destin măreţ şi glorios aţi fi avut dacă noi v-am fi lăsat în pace “.
(Marcus Eli Ravage, Century Magazine, Februarie 1928)

Iată un şir de mărturisiri sincere ale unui jidan despre vinovăţia jidănească în istoria contemporană, de la Revoluţia Franceză până acum.

16) „Poporul evreu în întregime va fi propriul său Mesia. El va atinge dominaţia mondială prin dizolvarea celorlalte rase, prin abolirea frontierelor, anihilarea monarhiilor şi prin instituirea unei republici universale în care evreul va profita de privilegiul cetăţeniei. În această nouă ordine mondială Copiii lui Israel vor furniza toţi conducătorii, fără a întâmpina vreo opoziţie. Guvernele diferitelor popoare, care vor forma republica universală, vor cădea fără nici o dificultate în mâinile evreilor. Atunci va fi posibil pentru conducătorii evrei să desfiinţeze proprietatea privată, făcând peste tot uz de proprietatea statală. În acest fel promisiunea din Talmud va fi împlinită, în care se spune că atunci când va veni timpul să vina Mesia, evreii vor avea în mâinile lor proprietatea întregii lumi “.
(Baruch Levy, Scrisoare către Karl Marx, în La Revue de Paris, pag. 574, 1 Iunie 1928)

17) „Recent rasa noastră a dat lumii un nou profet, care are, însă, două feţe şi două nume: pe de o parte numele său este Rothschild, conducător al tuturor capitaliştilor, iar pe cealaltă parte Karl Marx, apostolul celor care vor să-l distrugă pe celălalt “.
(Blumenthal, Judisk Tidskrift, Nr. 57, Sweden, 1929)

18) „Marxismul este forma modernă a profeţiei evreieşti “.
(Reinhold Niebur’s, Speech before the Jewish Institute of Religion, New York, 3 Octombrie 1934)

19) „Cum poţi să-ţi explici că atâţia tineri evrei se găsesc în mişcările radicale ale tuturor ţărilor ? “
(Michael Gold, New Masses, pag. 15, 7 Mai 1935)

20) „Unii îl numesc Marxism, eu îl numesc Iudaism “.
(Rabinul Stephen Samuel Wise, The American Bulletin, 15 Mai 1935)

21) „S-ar putea spune că Marxismul este cel mai înverşunat duşman al Capitalismului, care pentru noi e sfânt. Pentru simplul motiv că ei sunt poli opuşi, ei ne dau nouă cei doi poli ai pământului şi ne permit să-i fim noi axa. Aceşti doi oponenţi, Bolşevismul şi noi înşine ne găsim identificaţi în Internaţională. Aceşti doi oponenţi, care constituie doctrina celor doi poli ai societăţii, se întâlnesc în unitatea de scop, care este reînnoirea societăţii de sus prin controlul avuţiei şi de jos prin revoluţie“.
(Citat din Jewish Banker, de Comte de Saint-Aulaire din Geneve contre la Paix, Libraire Plan, Paris 1936)

22) „Dacă cursul istoriei nu se întoarce în favoarea Internaţionalei Comuniste, atunci rasa iudaică este osândită “.
(George Marlen, în Stalin, Trotski or Lenin, pag. 414, New York, 1937)

23) „Programul actual de paleativă refacere trebuie să facă loc unui program fundamental. Democraţia americană trebuie să fie socializată prin a supune producţia şi distribuţia bunurilor industriale voinţei Congresului popular. Primul pas este abolirea veto-ului federal şi lărgirea puterii exprese a guvernului naţional prin amendamente imediate ale Constituţiei. O deplasare graduală înspre socializare va urma “.
(Rabinul Victor Epstein în Opinion. April, 1937)

24) „Nu este un accident că Iudaismul a dat naştere Marxismului, după cum nu este un accident că toţi evreii au îmbrăţişat imediat Marxismul. Toate sunt în perfect acord cu progresul Iudaismului şi al Evreilor “.
(Harry Waton, A Program for the Jews and an Answer to All Anti-Semites, pag. 148, 1939)

25) „Mişcarea socialistă modernă în mare parte este opera evreilor, care i-au imprimat caracterul gândirii lor; ei au fost aceia care au participat cu preponderenţă în conducerea primei Republici Socialiste… Socialismul prezent mondial formează primul pas în împlinirea Mozaismului, începutul realizării viitorului stat mondial anunţat de către profeţii noştri. Asta, însă, nu va fi până când nu vom avea o Ligă a Naţiunilor, şi asta nu va fi câtă vreme o Armată Unită (Armata Naţiunilor Unite) nu va fi folosită într-o manieră efectivă în apărarea celor slabi, ceea ce sperăm că Evreii vor putea desfăşura fără impedimente în Palestina, statul lor naţional; numai Liga Naţiunilor îmbibată cu un spirit socialist ne va da posibilitatea să ne bucurăm de nevoile noastre internaţionale cât şi de cele naţionale “.
(Dr. Alfred Nossig, în Integrales Judentum)

26) „Noi suntem un popor în ciuda spărturilor, crăpăturilor şi deosebirilor dintre democraţiile americană şi sovietică. Noi suntem un popor şi nu este în interesul nostru ca Apusul să elibereze Răsăritul, pentru că, procedând astfel şi eliberând naţiunile însclavizate, Apusul în mod inevitabil va depriva Evreimea de jumătatea de răsărit a puterii sale “.
(Chaim Weizmann, în World Conquerors, pag. 227, by Louis Marschalko, Joseph Sueli Publishers, London, 1958)

27) „Evreii ar fi putut avea Uganda, Madagascar sau alte locuri unde să stabilească o patrie a lor, însă ei n-au vrut nimic altceva decât Palestina şi asta nu pentru că apa Mării Moarte prin evaporare ar putea produce metaloizi şi praf metalic în valoare de cinci trilioane de dolari; nu pentru că subsolul Palestinei ar avea de douăzeci de ori mai mult petrol decât au cele două Americi împreună, ci pentru că Palestina este situată la încrucişarea dintre Europa, Asia şi Africa, pentru că Palestina este centrul strategic al puterii mondiale “.
(Nahum Goldman, Preşedintele Congresului Mondial Evreiesc)

28) „Părinţii noştri au atins frontierele care le-au fost recunoscute în planul de împărţire a Palestinei. Generaţia noastră a atins frontierele din 1949. Acuma, generaţia celor „saşe zile“a reuşit să ajungă până la Suez, Iordan şi Înălţimile Golan. Asta nu e sfârşitul. După armistiţiul prezent vor fi noi cuceriri. Frontierele se vor întinde dincolo de Iordan, până în Liban şi poate chiar până în centrul Siriei “.
(Generalul Moshe Dayan)

29) „Eu ştiu că nu ar mai fi cazul s-o spun, dar, amintindu-ne în fiecare zi de steagul Sionismului, nu vom uita că cel mai înalt scop al nostru este securitatea şi siguranţa Israelului. Scopul nostru va fi realizat în Ydishkeit, adică într-o viaţă trăită evreieşte oriunde în lumea asta şi acest scop al nostru va trebui să fie realizat nu doar prin ceea ce impunem altora să facă, ci şi aici, în această ţară, ceea ce înseamnă a lucra mereu prin umbrela Preşedinţiei Conferinţei Organizaţiilor Evreieşti (through the umbrella of the President’s Conference of Jewish Organizations), sau s-ar putea lucra şi cu alte grupuri care simt la fel ca şi noi. Dar asta, de asemenea, face parte din ceea ce noi credem că înseamnă Sionismul şi care ne este şi înfruntarea “.
(Rabinul Izrael Miller, în The American Jewish Examiner, pag. 14)

30) „Mişcarea sionistă mondială este o mare afacere (is big business). În prima decadă după greoaia naştere a Israelului în 1948, au fost canalizate circa 4 miliarde de dolari în ţară. În anii de după războiul arabo-izraelian din 1967 sioniştii au colectat alte 730 milioane de dolari în numai doi ani. Anul acesta (1970) mişcarea este în căutarea altor 500 milioane. Gotlieb Hammer, şeful sionist pentru colectarea fondurilor, a spus„Când curge sângele, curg şi banii “.
(Lawrence Mosher, în National Observer, 18 Mai 1970)

31) „Evreul nu este satisfăcut cu decreştinarea, el iudaizează, el distruge credinţa catolică sau protestantă, el provoacă indiferenţa, dar în acelaşi timp el îşi impune vederile sale asupra lumii, morala sa asupra acelora a căror credinţă el o ruinează. El lucrează de mii de ani la această sarcină a sa, care este distrugerea credinţei creştine “.
(Bernard Lazare, în L’Antisemitisme, pag. 350)

32) „Îmi dedic prelegerile în acest seminar unei discuţii asupra eventualei posibilităţi ca noi să intrăm acum într-un secol evreiesc, o epocă în care spiritul comunităţii va fi lipsit de ideologie emoţională şi raţională, şi în care rezistenţa la categorii şi forme se va anula prin forţele antinaţionalismului. Asta ne oferă un nou tip de societate . Eu numesc acest proces iudaizarea creştinismului, pentru că Creştinismul va fi vehiculul prin care societatea va deveni evreiască “.
(Rabinul Martin Siegel, în New York Magazine, pag. 32, 18 Ianuarie 1972)

33) „În portretul lumii din 1987, cum se prezintă el în imaginaţia mea, se vede o creştere a fermierilor şi a lucrătorilor, o creştere a influenţei omului de ştiinţă care poate transforma Statele Unite într-un stat de asistenţă socială, cu o economie planificată. Europa de Apus şi de Răsărit vor deveni o federaţie de state autonome, cu un regim socialist şi democratic. Cu excepţia U.R.S. S.-ului, care va deveni o federaţie euro-asiatică, toate celelalte continente vor fi unite într-o alianţă universală, care va avea la dispoziţie o forţă poliţienească internaţională. Toate armatele vor fi desfiinţate şi nu vor mai avea loc războaie. În Ierusalim Naţiunile Unite (adevăratele Naţiuni Unite) vor ridica un altar Profeţilor care să servească Uniunea Federală a tuturor continentelor. Aceasta va fi rezidenţa Curţii Supreme a Omenirii, care va aplana toate eventualele controverse dintre continentele federate “.
(David Ben Gurion, fost prim-ministru al Israelului)

34) „Constat ca evreii activi de azi au o tendinţă de a crede că Creştinismul a organizat, a pus pe picioare şi a guvernat o lume a injustiţiei, a inechităţii, a cruzimii şi a mizeriei. Nu vreau să particip la astfel de discuţii, dar le-am auzit şi cred că ei simt ca atare. Evreii au trăit şi s-au dezvoltat, însă, în ultimii două mii de ani într-o lume creştină. Ei sunt parte din această lume creştină, chiar dacă au avut de suferit din cauza ei sau dacă s-au opus ei, şi ei nu se pot disocia de aceasta lume şi de realizările ei. Şi mai cred că evreii sunt suficient de capabili ca să găsească o oarecare formă de rezolvare evreiască a acestei probleme a lumii, care să fie mai bună, care să fie o îmbunătăţire. Le revine lor, Evreilor, această sarcină de a găsi răspunsul la această problemă, problema de azi “.
(Baron Guy de Rothschild, în NBC-TV, The Remnant, 18 August 1974)

35) „Asocierea joacă un rol important în viaţa evreilor de-a lungul pământului. Există o asociaţie în fiecare comunitate mai numeroasă. Azi există şi o mişcare centrală, capabilă să rezolve toate acţiunile planificate, financiare sau politice, de orice natură, într-un interval de 24 de ore. Proporţional noi avem mai multă putere decât oricare alt grup minoritar, chiar dacă este mult mai numeros. Raţiunea este poate pentru că noi suntem cea mai bine organizată minoritate din lume “.
(Nat Rosenberg, Denver Allied Jewish Federation. International Jewish News, 30 Ianuarie 1976)

36) „Evreu este oricine care susţine că este evreu “.
(David Ben Gurion)

Sursa
http://www.altermedia.info/romania/2014/10/29/evreii-despre-ei-insisi/